Compostmeesters
               
Merksplas
                            Compostmeesters > De basis > Wat is compost ?
Compost is een donker, zwart-bruin, kruimelachtig materiaal dat naar bosgrond ruikt. Het is een humusproduct dat levende organismen en gemineraliseerde plantenvoedende elementen bevat. Het water en nutriënten worden door de compost goed vastgehouden en langzaam en naar behoefte aan de plantenwortels ter beschikking gesteld. Na het gebruik van de compost gaat de afbraak van het organische materiaal ook nog door in of op de bodem. Daarbij worden steeds meer voedingselementen vrijgegeven. Tegelijk wordt ook humus gevormd waardoor een goede kruimelige bodemstructuur ontstaat die water, warmte en voedingsstoffen vasthoudt.

COMPOST:

- Verrijkt de bodem met organisch materiaal en voedt het bodemleven.
- Doet een bodemstructuur ontstaan die water, warmte en voedingsstoffen vasthoudt.
- Maakt kleibodems lichter en zorgt ervoor dat zandgronden beter water vasthouden.
- Brengt de zuurtegraad van de bodem tot op optimale waarde.
- Buffert temperatuurverschillen tussen dag en nacht.
- Voorkomt erosie van de bodem door wind en water.

- Beschermt de planten tegen parasieten en ziekten.