Compostmeesters
               
Merksplas
                            Compostmeesters > Ik composteer > Karen
Naam:    Karen Sterkens              

Datum:
  01/05/2008

Systeem: 3 compostbakken     

Sinds:   2000

Beschrijving:

Wij proberen onze siertuin zo ecologisch mogelijk te beheren, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en volgens het principe van de gesloten kringloop. 
Omdat we geen GFT aanbieden voor ophaling, gaan kleine hoeveelheden gekookte voedselresten in de compostbak. We treffen er dus naast
de gebruikelijke ongewervelden en bodemdiertjes ook wel eens een merel aan. Het groenafval wordt regelmatig omgezet van bak naar bak (zie het duobaksysteem) zo verloopt het composteringsproces in drie fases nl. 1.vers materiaal >> 2.halfverteerd >> 3.compost. Om het oogsten van de rijpe compost en het omzetten van het materiaal te vergemakkelijken, blijven de bakken die niet worden aangevuld steeds afgedekt; wanneer de compost teveel regenwater opneemt wordt het zwaar op de riek en vormt het grote samenhangende klonters die niet vlot afzeven.

Besluit:

De kwaliteit van de compost wordt beter met de jaren, ik leer als compostmeester nog steeds bij uit ervaringen van anderen.
Daarom geef ik graag zelf enkele tips:
- Afhankelijk van het aanbod aan 'groen' materiaal, gaan
mos dat vrijkomt bij het verticuterenen gehakseld snoeihout op de composthoop of als mulchlaag tussen de planten. Onbedekte bodem vraagt immers om onkruid dat bovendien nog eens extra diep wortelt.
- Onkruid krijgt een speciale behandeling: ik laat het verdrogen op de compostzeef, verrotten in water of het gaat midden tussen grote hoeveelheden te composteren materiaal waar eventuele kiemen worden afgedood tijdens de broeifase.