Compostmeesters
               
Merksplas
                            Compostmeesters > Compostmeesters > Het composttoilet
In het park van Merksplas vind je het eerste openbare composttoilet in België. Op een composttoilet kan je op een ecologisch verantwoorde manier je behoefte doen. Spoelen hoeft niet en je eigenste afval kan later netjes als compost dienen.


Het systeem:
Via de toiletpot komen uitwerpselen en urine rechtstreeks in het compostvat dat zich onder het grondniveau bevindt. In dit vat werd bij het opstarten van het systeem 100 liter compost gedaan; hierdoor zijn alle organismen die nodig zijn bij het composteringsproces aanwezig. Omdat uitwerpselen niet de nodige structuur hebben, is het noodzakelijk om regelmatig houtsnippers toe te voegen zodat het vocht wordt opgenomen en de lucht kan circuleren. Het overtollig vocht sijpelt door naar het vloeistofreservoir. Een ventilator zorgt voor een constante luchtcirculatie. De lucht wordt langs het toilet aangezogen, passeert het composterend materiaal en verlaat via de ventilatiebuis het vat. Hierdoor heb je in het toilet geen last van geurtjes, bovendien zorgt de circulatie voor de aanvoer van de nodige zuurstof voor het composteringsproces. Via het werkluik kan dit composteringsproces in de gaten gehouden worden. Aangezien de omvang van het materiaal tijdens het composteren vele malen wordt gereduceerd, is het slechts eens in de 2-3 jaar nodig een deel van de compost te verwijderen via het compostluik.

Onderhoud:
- Regelmatig toevoegen van houtsnippers.
- Tweewekelijks met een hark de bovenlaag mengen.
- Bij uitdroging de hoop bevochtigen.
- 2-3 jaarlijks een gedeelte van de compost verwijderen.
- Jaarlijks het vocht uit het vloeistofreservoir verwijderen.
- Voorkomen dat niet-organische of chemische producten bij het afval belanden.
- Het reinigen van de toiletpot moet gebeuren met producten die niet schadelijk zijn voor de organismen.