Compostmeesters
               
Merksplas
                            Compostmeesters > Systemen + werking > De compostbak
Voor een compostbak kies je een beschaduwde plaats. Op de bodem van je bak leg je grof materiaal, zoals versnipperde stengels of gehakseld hout. De compostbak wordt laagsgewijs opgebouwd waarbij je dan lagen "groen" en lagen "bruin" materiaal afwisselt. Waterrijke en structuurloze "slappe" afvalstoffen (= groen materiaal), zoals gras en fruitresten, spreid je over de hele oppervlakte van de composthoop uit of meng je met de drogere materialen (= bruin materiaal) zoals houtsnippers en bladeren die je in voorraad hebt. Tot aan de eerste omzetting kan nog keukenafval, grasmaaisel e.d. toegevoegd worden dat je dan mengt met de bovenste laag.

Na enkele dagen al stijgt de temperatuur in de bak tot 50 à 70 °C en soms zelfs meer: het composteringsproces is begonnen.

Na enkele maanden (bv. als de bak vol is)  zet je de compostbak om. Nu zal blijken dat een compostbak met meerdere vakken het gemakkelijkste werkt. Bij dit type schuift de materie telkens een vak op. Bij een bak met 2 vakken zal eerst uit het -laatste vak de compost geoogst worden. Daarna wordt dit vak terug gevuld met de materie uit het eerste vak, eventueel gemengd met grove deeltjes die overblijven na het zeven van de compost. Nu kan in het eerste vak terug gestart worden. Bij het overbrengen moet de materie goed losgemaakt en gemengd worden.

Zorg ervoor dat bij aanhoudende regen de bak afgedekt wordt. Aangezien het volume van een compostbak niet zo groot is, zou door het regenwater de temperatuur ervan te sterk dalen.

Een goed verzorgde compostbak verspreidt weinig of geen geur, zodat burenhinder uitblijft.